Tungvekter med 30 års erfaring i byggebransjen

Erik Sagerud AS er et lokalt byggefirma med mer en 30 års erfaring.
Erik Sagerud har mesterbrev og er godkjent med ansvarsrett.
Eirk Sagerud AS leverer solide bygg i høy kvalitet og kombinerer dette med moderne og fremtidsrettede løsninger.
Erik Sagerud AS samarbeider med leverandører av førsteklasses produkter.

Nøkkelen til suksessen er dyktige, profesjonelle håndverkere, kvalitetsikring i alle ledd og fokus på helse, miljø og sikkerhet (HMS). Jungeltelegrafen har vist seg å være et av våre viktigste markedsføringsverktøy. Vi takker alle våre kunder som stadig anbefaler oss videre.
Velger du oss til å hjelpe deg å realisere din bolig eller hyttedrøm, får du en samarbeidspartner som kombinerer solide byggetradisjoner og høy kvalitet med moderne og fremtidsrettede løsninger. Ta kontakt


Byggeproseesen steg for steg

Vi gir bindende pristilbud
som garanterer at boligen leveres etter tegning, med avtalte spesifikasjoner og til avtalt pris. Utover normal indeksregulering er prisen bindende.
På kontraktsmøte avtales alle vesentlige forhold,
som pris, garantistillelse og fast dato for overtakelse. Vi gjennomgår kontrakten, en standardkontrakt utarbeidet av norske myndigheter, bransjeorganisasjonene og bankforeningen.
Byggesøknadener en omstendelig prosess som vi tar oss av.
Vi benytter kun offentlig godkjente håndverksbedrifter til prosjektering og bygging, mens det er vi som har det over-ordnede koordineringsansvaret.
På oppstartsmøte gjennomgår vi hele byggeprosessen
inklusive forhold som leveranseomfang, utførelse, kontroll og fremdrift. Etter dette møtet er det normalt vanskelig å gjøre endringer i leveranse og utførelse.
Byggeperioden deles opp i milepæler
med tekniske kontroller etter oppsatt sjekkliste. Vi ivaretar kontinuerlig fuktsikring, avfallshåndtering og støvsuging av boligen for å unngå innbygging av fukt og støv/skitt i konstruksjonen.
Overleveringenskjer etter felles ferdigbefaring med slutt-kontroll.
Du mottar brukerveiledning til boligen med dokumentasjon på produktenes egenskaper og bruksområder. Du får husets energiattest, og vi besørger den offentlig ferdigattesten du må ha før innflytting.
Vi innkaller til garantimøteetter ett år,
der vi gjennomgår boligen med tanke på om det har oppstått feil eller om det er tingsom må justeres.